Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole nr 18 w Mysłowicach

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych przedszkola,  zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z  Ustawą Prawo Oświatowe
z dnia 14 grudnia 2016. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pan/Pani poproszony
o  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu.

 

Administratorem Danych Osobowych jest
Dyrektor Przedszkola nr 18 w Mysłowicach,
ul. Pocztowa 20, 41-400 Mysłowice

 

Wybrane dane będą przekazywane organom uprawnionym na mocy przepisów prawa.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych ma Pan/Pani prawo do jej wycofania
w każdym momencie.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przechowywania danych: zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.